İTO Lideri’nden global krizi fırsata çevirmek için üç teklif

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Lideri Şekib Avdagiç, dünya iktisadının yeni bir ekonomik resesyonun eşiğinde olduğunu belirterek, “Küresel iktisatta beklenen krizin Türkiye için tehditlerin yanı sıra değerli fırsatlar da sunacağını öngörüyoruz. Bu noktada birtakım konulara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Avdagiç, Oda’nın Ağustos ayı Meclis toplantısında iktisattaki son gelişmelere ait değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin pandemi sonrası ihracatta yakaladığı olumlu seyrin devam ettiğini kaydeden Avdagiç, “Küresel ticarette pandemi sonrası öne çıkan tedarik avantajımızı yeterli değerlendirirsek, bu periyotta ülkemize müspet ayrışma imkanı sağlayabiliriz. Bize düşen bu devirde global resesyondan mümkün olduğunca az etkilenmek; üretim maliyetlerini istikrarda tutarak rekabet avantajı sağlamak ve bununla da yetinmeyerek pazar ve eser çeşitlendirmesine gitmek olmalıdır.” diye konuştu.

Finansmana erişim konusunda yaşanan meşakkatlerin süratle aşılmasının büyük kıymet taşıdığını kaydeden İTO Lideri Avdagiç, faiz oranlarındaki artışla birlikte, bankacılık bölümünün kullandırdığı ticari kredilerin arındırılmış olarak yıllık artış suratının iki ay öncesine nazaran yüzde 50 azaldığını söyledi.

Kredi sisteminin bozulmasının üretimin, ticaretin ve ihracatın daralması manasına geleceğini kaydeden Avdagiç, “Dolayısıyla, kredi kullanımını kısıtlamaya yönelik her cinsten siyaset, üretimi baskılama ve zincirleme tesirlerle iktisadın değil tüm alanlarına sirayet eden bir negatif döngüye dönüşme riski oluşturabilir. Bu da bizi global resesyonda müspet ayrışmadan alıkoyabilir, orta vadeli daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir.” ihtarında bulundu.

Avdagiç, ihracata yönelik kredilerin kıymetine dikkati çekerek, “İhracata yönelik kredilerin hedefine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti hiç de sıkıntı ya da karmaşık bir süreç değil. Firmalarımızın kendi üretim alanlarında ihracat için muhtaçlık duyduğu girdiler, buna ait finansman muhtaçlığı ve kelam konusu ihracatın ne kadar müddette gerçekleştiği dokümanlara dayalı olarak izlenebilmektedir.” dedi. İTO Lideri Şekib Avdagiç, bu kapsamda, bilhassa ihracatçı firmalarımıza verilen reeskont kredilerinin katiyen azaltılmaması gerektiğini söyledi.

Enflasyonla uğraşın odaklanılması gereken değerli bir sorun olduğunu kaydeden Avdagiç, enflasyon muhasebesinin uygulanmasını talep etti. Avdagiç şöyle konuştu: “Yüksek enflasyonla oluşan fiktif kârların vergilendirilmesi konusu yakın devrin değerli başlıklarından birini oluşturacaktır. Bu çerçevede enflasyon muhasebesinin uygulanması gerektiği açıktır. İşletme sermayesi muhtaçlığı giderek artan şirketlerimizin, bir de yüksek enflasyon nedeniyle sermayelerinin vergilendirilmesi ve ek sermaye erozyonu yaşamasının önüne geçmeliyiz.”

Meclis konuşmasında artan güç fiyatlarının oluşturduğu maliyet baskısına da dikkati çeken Avdagiç, “Durgunluğa yanlışsız gidilen ve sıkıntıların devam ettiği global iktisatta Türkiye olarak biz gücümüzün büyük kısmını ’enerjiye’ harcamalıyız. Ülke olarak kalıcı halde güçte dışa bağımlılığı azaltacak siyasetlerin hızlandırılması üzere acil bir misyonla karşı karşıyayız.” dedi.

Avdagiç, Türkiye’nin son iki hafta içinde bölgesel liderliğini göstererek, tahıl koridorunun açılmasının mimarı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşebbüsleriyle Ukrayna limanlarından açılan tahıl koridorunun değerine dikkati çeken Avdagiç, “Türkiye, global piyasalarda tabir yerindeyse tahılın fiyatını belirlemiştir. Daha birinci sevkiyatın tarihinin açıklanmasıyla birlikte global piyasalarda tahıl fiyatları yüzde 20 civarında geri çekildi. Savaştan evvel Afrika ülkelerinin büyük bir kısmı buğday gereksiniminin yüzde 30’undan fazlasını Rusya ve Ukrayna’dan ithalatla karşılıyordu. Diliyoruz ki, bu muahede Ukrayna ve Rusya ortalarındaki problemlerin tahlili için bir başlangıç oluşturur ve emsal problemlerin tahliline örnek teşkil eder.” dedi.

Yorum yapın